top of page

Om oss

VestKirken startet opp som en utpost av Kristkyrkja på Stord i 2003. Det har hele tiden vært meningen at det skulle gå over til å bli en egen menighet som skulle stå på egne ben. I dag er vi ca 20 mennesker med stort og smått.
Vi samles hovedsaklig hjemme hos medlemmene.


Vår oppgave:
Gjennom forkynnelse, fellesskap og bønn, forbilde og en stadig forbedringsprosess vil vi bygge en virksomhet hvor mennesker motiveres til å bli modne troende, hvor de utrustes av medtroende til å tilbe med sine liv og å bygge relasjoner til ikke-troende, og hvor de øves til å praktisere tydelige og likeverdige relasjoner.

 

Vi vil:
Bygge en menighet på Litle-Sotra.
Være et forum for kritisk tenkning når det gjelder kristen tanke og kultur

 

Ledelse:
Å være leder er en funksjon og ikke en identitet. Lederens identitet er å være Guds barn, likeverdig med alle andre Guds barn. Funksjonen er å lede.
Lederen har bare legitimitet så lenge han øker menighetens evne til måloppnåelse. Gjør han ikke det, er han ikke leder i VestKirkens forståelse, og skal stige til side.
En leder skal evalueres av de han leder hvert halvår. Evalueringen skal legge premisser for endring.

Så lenge VestKirken står under Kristkyrkja på Stord, fører eldsterådet der tilsyn med menighetsplanten. Når VestKirken i framtiden blir autonom, skal menigheten kalle en tilsynsmann. Han skal være habil i forhold til lederne.

Pastor
Ole Henry Halleraker
bottom of page