Tirsdag 26.mai skal endringer i bioteknologiloven behandles i Stortinget.

Regjeringen sendte ut et høringsnotat 15.mai 2019 til en bred gruppe høringsinstanser som omfattet både faglige miljø, interesseorganisasjoner, kirkesamfunn og livsynsgrupper. Høringsfristen var 2...

Når du frir, gjør du dypest sett en byttehandel som inneholder følgende elementer:

  1. Jeg vil dele alt med deg – min seng og mitt bord, min økonomi og min eiendom, min framtid og min framgang, og ikke minst – min evne til å få barn

  2. På den andre side er betingelsen...

When proposing marriage, you basically suggest a barter, containing the following elements:

  1. I want to share everything with you – my bed my table, my finances and my property, my future and my success, and even my ability to have children

  2. The condition is, howe...

As boys, many of us played different kinds of conflict games. In my time playing cowboys and Indians was a common, and very serious activity, which today probably will be understood as racist. There were, however, rules and the rules must be followed. When someone was...

Som guttunger lekte vi ulike cowboy og indianer, en lek som i dag nok ville bli oppfattet som rasistisk. I denne leken hadde vi regler, og de reglene skulle følges. Når noen var nedkjempet, og lå på bakken, eller ikke kunne rømme unna, ville han si «nåde», og angrepet...

The savagery of human cruelty is well known and duly documented. Reading history, no society has refrained from abhorrent brutality when it comes to dealing with problems. The more provocative the problem, whether to faith, to tradition or to power, the more contrived...

Menneskets grufulle ondskap er velkjent og grundig dokumentert. Når en leser historie, ser en ikke samfunn som har veket tilbake fra avskyelig brutalitet når de skulle løse problemer. Jo mer provoserende problemet var, begrunnet i trossystemer, tradisjon eller makt, jo...

Under den siste nattverd, mot slutten av sitt jordiske liv, talte Jesus til disiplene og sa: «Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.»

En bør legge merke til at dette ikke ble talt til disiplene som representanter for me...

At the table of communion, and at the very end of his earthly life, Jesus addressed the disciples and said: “By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another”.

We need to note that this was not spoken to the disciples as represent...

Man is on an ever-consisting quest for truth.​​


We do believe that when we have found truth, we can build from there.
We do believe when we have found truth, it is dependable, it is clarifying, it opens doors into new areas to continue our quest. Man will always look f...

Please reload

Utvalgt innlegg

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Siste innlegg